Представяне на "ТЕНЕКС-С" АД

     "ТЕНЕКС-С" АД е регистрирана през 1990г. . Занимава се с дистрибуция и транспорт на природен газ за икономиката и бита. По регистрация фирмата се занимава с експертни и консултантски услуги, използване на природния газ в различни области на икономиката.
  
     Във фирмата са работят 16 души - всички на безсрочен трудов договор.

     Производствени мощности

     "ТЕНЕКС-С" АД е притежателство за сега на най-голямата в България компресорна станция за газ метан със следните параметри:

  • капацитет - 36000 куб.метра/ в денонощие;
  • четири степенно сгъстяване до 22 MPa;
  • режим на работа - непрекъснат;
  • начин на зареждане на бутилките- колонки с индикация за обема на сгъстения газ;
  • съдържание на влага в сгъстения газ - 0.007%;